อี.โคไล (E.Coli)

November 29, 2018 bbadmin

อี.โคไล (E.Coli)

แบคทีเรียทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร อาการที่พบบ่อยคือ ท้องร่วง และ อุจจาระมีเลือดปน