สแตฟฟิโลคอคคัส (Staphylococcus)

January 9, 2019 bbadmin

สแตฟฟิโลคอคคัส (Staphylococcus)

สาเหตุของโรคติดเชื้อบริเวณผิวหนัง พบได้บ่อยในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ